Stowarzyszenie Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej

Skorzystaj, zapraszamy:

  • RODZINA RSMU BOŻYM WEZWANIEM NA WSPÓŁCZESNE CZASY
    Dla wszystkich, którzy chcą poświęcić swoje życie na służbę Bożą
    więcej..
  • Adoracje Pana Jezusa i modlitwy wstawiennicze w kościołach w Poznaniu i Śremie..

  • Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie: 05 grudzień 2014; piątek godz.20:00 -dom rekolekcyjny w Bąblińcu(zobacz jak dojechać).-świadectwa
  • Warsztaty dla rodziców nastolatków - kolejne spotkanie 12/13 grudzień 2014 więcej..

  • W trzecie soboty
    miesiąca:


  • - Dla osób pragnących uzdrowienia i pogłębienia wiary: więcej..,
    - Dla kobiet szukających wsparcia: więcej..
  • W czwarte soboty
    miesiąca:
  • - Dla małżeństw i rodzin: więcej..

  • Pobyty czasowe dla osób potrzebujących wsparcia:
    więcej...
  • Indywidualne dni skupienia: więcej
  • Co tydzień nocna adoracja Najświętszego Sakramentu z piątku na sobotę więcej...


Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej jest stowarzyszeniem wiernych zatwierdzonym w Kościele przez Arcybiskupa Poznańskiego w 1996 r. Tę wspólnotę religijną założyła Ludmiła Krakowiecka w 1936r. jako odpowiedź na wezwanie Pana Jezusa do utworzenia nowej rodziny duchowej. Pan Jezus stopniowo i coraz wyraźniej pozwalał założycielce rozumieć rysy duchowości i struktury nowego dzieła, co zostało przez nią spisane w tzw. Dialogach, które zawierają świadectwo życia wewnętrznego Ludmiły i są podobne do pism św. Teresy od Dzieciątka Jezus, czy też do "Dzienniczka" św. siostry Faustyny. Dialogi zostały wydane w jednym tomie, uzyskały one aprobatę władz kościelnych. (Imprimatur w 2006 roku). Głównym zadaniem i powołaniem Rodziny jest taka formacja członków, dzięki której będą dążyć do świętości w zwyczajnym, codziennym życiu w świecie (co jest zresztą powołaniem każdego chrześcijanina), na drodze całkowitego oddania się Bogu na ofiarę zadośćuczynienia za świat (dla wynagrodzenia Bogu za ludzi, którzy odeszli od Niego) i służyć dziełu zbawienia jako uległe narzędzia w rękach Boga.

Członkami wspólnoty są osoby żyjące w różnych stanach: osoby stanu wolnego, małżeństwa oraz duchowni. Ojcem duchownym Rodziny jest ksiądz Zbigniew Szlachetka, kapłan Archidiecezji Poznańskiej. Członkowie Rodziny mieszkają na terenie całej Polski. Członkowie Rodziny zobowiązują się odpowiednio do swego stanu i sytuacji, do życia wspólnotowego, sprzyjającego realizacji duchowości Rodziny, a przystosowanego do zwyczajnego życia w świecie i do okoliczności w jakich się znajdują. Znakiem postawy wspólnotowej jest udział w spotkaniach. Członkowie Rodziny spotykają się w grupach przy parafialnych, w domach prywatnych oraz w Domu Wspólnoty w Bąblińcu, gdzie uczestniczą w corocznych rekolekcjach. Dla niektórych członków znakiem postawy wspólnotowej jest dzielenie życia w Domu Wspólnoty Życia w Bąblińcu. Członkowie Rodziny prowadzą także spotkania ewangelizacyjne w parafiach. Są to spotkania przeznaczone dla wszystkich, którzy pragną pogłębić życie duchowe, a także odnaleźć moc w Bogu do niesienia trudów życia i ciężarów własnych słabości przez nawiązanie bliższych więzi z Jezusem i Jego Matką.

 

Dialogi 1397

"Oto postanowiłem mieć na ziemi Moją rodzinę: dzieci, które nie jedną cechę, a całe Moje życie ofiary, Moje własne życie drugi raz na ziemi przeżyją - życie Jezusa-Ofiary-Hostii i życie Maryi - Ofiary i Hostii."

Spotkania modlitewne

Adresy i terminy:
Poznań:
Kościół Św. Jana Kantego
-pierwsze czwartki
Kościół Św.Małgorzaty:
-czwarte wtorki
Kościół w Smochowicach:
-trzecie czwartki
Śrem:
Kościół Serca Pana Jezusa:

-ostatnie wtorki
Po spotkaniach jest możliwość skorzystania z rozmowy
i modlitwy wstawienniczej.