Stowarzyszenie Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej

SKORZYSTAJ, ZAPRASZAMY:

RODZINA RSMU BOŻYM WEZWANIEM NA WSPÓŁCZESNE CZASY

  • Dla wszystkich, którzy chcą poświęcić swoje życie na służbę Bożą więcej...
  • Adoracje Pana Jezusa i modlitwy wstawiennicze
    w kościołach
    w Poznaniu i Śremie...


Warsztaty dla rodziców nastolatków
kolejne spotkanie 17/18 kwietnia 2015
więcej...


Pobyty czasowe
dla osób potrzebujących wsparcia

więcej...


W trzecie soboty miesiąca:
1. dla osób pragnących uzdrowienia
i pogłębienia wiary
więcej...

2. dla kobiet szukających wsparcia więcej...


W czwarte soboty miesiąca
dla małżeństw i rodzin
więcej...

Indywidualne dni skupienia
od poniedziałku do piątku
więcej...

Co tydzień nocna adoracja
Najświętszego Sakramentu
z piątku na sobotę więcej...

 

Dialogi 1397

"Oto postanowiłem mieć na ziemi Moją rodzinę: dzieci, które nie jedną cechę, a całe Moje życie ofiary, Moje własne życie drugi raz na ziemi przeżyją - życie Jezusa-Ofiary-Hostii i życie Maryi - Ofiary i Hostii."

Spotkania modlitewne

Adresy i terminy  >>>

Poznań:
Kościół Św. Jana Kantego:

- pierwsze czwartki
Kościół Św.Małgorzaty:

- czwarte wtorki
Kościół Trójcy Świętej:
-
czwarte wtorki

Kościół w Smochowicach:
- trzecie czwartki

Śrem:
Kościół Serca Pana Jezusa:
- ostatnie wtorki

Po spotkaniach jest możliwość skorzystania z rozmowy i modlitwy wstawienniczej.

Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej jest stowarzyszeniem wiernych zatwierdzonym w Kościele przez Arcybiskupa Poznańskiego w 1996r. Tę wspólnotę religijną założyła Ludmiła Krakowiecka w 1936r. jako odpowiedź na wezwanie Pana Jezusa do utworzenia nowej rodziny duchowej. Pan Jezus stopniowo i coraz wyraźniej pozwalał założycielce rozumieć rysy duchowości i struktury nowego dzieła, co zostało przez nią spisane w tzw. Dialogach, które zawierają świadectwo życia wewnętrznego Ludmiły i są podobne do pism św. Teresy od Dzieciątka Jezus, czy też do "Dzienniczka" św. siostry Faustyny. Dialogi zostały wydane w jednym tomie, uzyskały one aprobatę władz kościelnych. (Imprimatur w 2006 roku). Głównym zadaniem i powołaniem Rodziny jest taka formacja członków, dzięki której będą dążyć do świętości w zwyczajnym, codziennym życiu w świecie (co jest zresztą powołaniem każdego chrześcijanina), na drodze całkowitego oddania się Bogu na ofiarę zadośćuczynienia za świat (dla wynagrodzenia Bogu za ludzi, którzy odeszli od Niego) i służyć dziełu zbawienia jako uległe narzędzia w rękach Boga.

Członkami wspólnoty są osoby żyjące w różnych stanach: osoby stanu wolnego, małżeństwa oraz duchowni. Ojcem duchownym Rodziny jest ksiądz Zbigniew Szlachetka, kapłan Archidiecezji Poznańskiej. Członkowie Rodziny mieszkają na terenie całej Polski i zobowiązują się, odpowiednio do swego stanu i sytuacji, do życia wspólnotowego, sprzyjającego realizacji duchowości Rodziny, a przystosowanego do zwyczajnego życia w świecie i do okoliczności w jakich się znajdują. Znakiem postawy wspólnotowej jest udział w spotkaniach. Członkowie Rodziny spotykają się w grupach przy parafialnych, w domach prywatnych oraz w Domu Wspólnoty w Bąblińcu, gdzie uczestniczą w corocznych rekolekcjach. Dla niektórych członków znakiem postawy wspólnotowej jest dzielenie życia w Domu Wspólnoty Życia w Bąblińcu. Członkowie Rodziny prowadzą także spotkania ewangelizacyjne w parafiach. Są to spotkania przeznaczone dla wszystkich, którzy pragną pogłębić życie duchowe, a także odnaleźć moc w Bogu do niesienia trudów życia i ciężarów własnych słabości przez nawiązanie bliższych więzi z Jezusem i Jego Matką.