Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej

Słowo dla Ciebie

Macie doskonale wypełnić Mój plan dla was i przez was dla świata, a w planie Moim są i wasze pozorne błędy i omyłki, i mimowolne upadki, bo one wypełniają zamierzenia Moje. Więc się niczego nie lękajcie i chciejcie tylko w najczystszej intencji serca waszego pełnić tylko to, co Ja chcę.

Dialogi 1730

Spotkania Modlitewne

Poznań:

-Kościół Miłosierdzia Bożego
 pierwsze wtorki

-Kościół Św. Jana Kantego:
 pierwsze czwartki

-Kościół Św.Małgorzaty:
 czwarte wtorki

-Kościół Świętej Trójcy:
 czwarte wtorki

-Kościół w Smochowicach:
 trzecie czwartki


Śrem:

-Kościół Serca Pana Jezusa:
 trzecie czwartki

 

Adresy i terminy→

 

Po spotkaniach możliwość skorzystania z rozmowy i modlitwy wstawienniczej. 

Logowanie

Kim Jesteśmy

Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej jest stowarzyszeniem wiernych zatwierdzonym w Kościele przez Arcybiskupa Poznańskiego w 1996 r. Tę wspólnotę religijną założyła Ludmiła Krakowiecka w 1936r. jako odpowiedź na wezwanie Pana Jezusa do utworzenia nowej rodziny duchowej. Głównym zadaniem i powołaniem Rodziny jest taka formacja członków, dzięki której będą dążyć do świętości w zwyczajnym, codziennym życiu w świecie (co jest zresztą powołaniem każdego chrześcijanina), na drodze całkowitego oddania się Bogu na ofiarę zadośćuczynienia za świat (dla wynagrodzenia Bogu za ludzi, którzy odeszli od Niego) i służyć dziełu zbawienia jako uległe narzędzia w rękach Boga. więcej→

Rodzina rsmu jest bożym wezwaniem na współczesne czasy.

Pan Jezus szuka ludzi, którzy Mu zaufają i poświęcą całe swoje życie, aby z Nim ratować świat. więcej→

Zapraszamy do spotkania z Panem Jezusem w naszych domach rekolekcyjnych:

Adoracje Nocne

Co tydzień nocna adoracja Najświętszego Sakramentu z piątku na sobotę.

Dni Skupienia

  • Dla osób, które pragną uzdrowienia i pogłębienia wiary,
    - najbliższy termin - 16/17 IX

    więcej→

Warsztaty

  • Rekolekcje dla małżeństw: 13-17VIII więcej→
  • Warsztaty dla małżeństw i rodzin: 23/24IX więcej →
  • Warsztaty dla wychowawców i rodziców nastolatków: X więcej→

Rekolekcje Letnie


 

Zapraszamy na 20.00 w piątki przed pierwszą sobotą miesiąca --najbliższy termin 5 VIII 2016r.